Szanowni Państwo!

boss Włodzimierz Stasica Prezes Zarządu spółki TECHMASTER
TECHMASTER świadczy usługi doradcze na rzecz jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie, ciągły rozwój oferowanych usług, inwestycje w kapitał ludzki i własną bazę dydaktyczno-laboratoryjną, ponad 1000 opracowanych projektów na kwotę dofinansowania przekraczającą 700 milionów złotych, liczna kadra wysoko wykwalifikowanych ekspertów oraz rzetelność w obsłudze naszych Klientów, potwierdzona uzyskanymi referencjami plasują spółkę TECHMASTER w czołówce przedsiębiorstw doradczych w Polsce (wg rankingu czasopisma Fundusze Europejskie). Świadczymy i oferujemy kompleksowe usługi, związane z doradztwem w zakresie pozyskania i rozliczania otrzymanych środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych. Ponadto realizujemy własne projekty inwestycyjne i szkoleniowe dla osób niesamodzielnych, samotnych, bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponad 1500 przeszkolonych osób w zakresie zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych na przestrzeni ostatnich kilku lat z wykorzystaniem finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego uprawniają nas do stwierdzenia, że propagujemy ideę “włączania społecznego” osób powracających na rynek pracy. Oferta TECHMASTER jest systematycznie poszerzana, celem dopasowania jej do zapotrzebowania i oczekiwań ze strony rynku. Obecnie TECHMASTER jako spółka świadczy usługi w trzech zasadniczych działach tematycznych: doradztwo przy pozyskiwaniu środków z UE, usługi i doradztwo informatyczne oraz obsługa logistyczna firm i fulfillment dla sklepów internetowych. Serdecznie zapraszam do współpracy z TECHMASTER.