Rychwałd – Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

26 kwietnia 2016

Przedmiotem inwestycji była renowacja i rewaloryzacja zabytkowego Kościoła p.w. Św. Mikołaja- Sanktuarium Rychwałdzkiego, celem zahamowania postępującej degradacji tego historycznego obiektu, odzyskania jego wyjątkowych, utraconych walorów, a także zachowania dla przyszłych pokoleń tej świątyni, jako dziedzictwa kulturowego całego regionu. Prace polegały na renowacji prezbiterium, posadzki, ścian, schodów, modernizacji systemu oświetlenia, wymianie systemu CO oraz rekonstrukcji i restauracji elementów wyposażenia dostosowując wnętrze do pierwotnego wyglądu świątyni. Bezpośrednim celem przedmiotowego przedsięwzięcia było zwiększenie znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.