Szkoła Podstawowa w Bystrej

29 kwietnia 2016

Projekt inwestycyjny, którego dotyczy przedmiotowe studium wykonalności polegało na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 w gminie Wilkowice. Przedmiotowy projekt inwestycyjny został zrealizowany przez Gminę Wilkowice. Jego nadrzędnym celem była poprawa jakości powietrza i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku szkoły. Realizacja projektu polegała na kompleksowych działaniach termomodernizacyjnych, włącznie z wymianą kotła grzewczego i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, dzięki czemu zmniejszy się zużycie gazu i emisja zanieczyszczeń.

Więcej na stronie:

http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekty.php?art1=1300088090