Ujsoły – samochód ratowniczo-gaśniczy

29 kwietnia 2016