Usługi doradcze informatyczne

Doradztwo informatyczne obejmuje następujące usługi:

  • Doradztwo informatyczne w zakresie wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania Miastem, Gminą czy też jednostką służby zdrowia lub przedsiębiorstwem
  • Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowań zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • Opiekę w zakresie pełnienia nadzoru jako Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
  • Obsługa informatyczna szkół, urzędów, instytucji publicznych oraz firm komercyjnych, obsługa programów m.in.: Infor, TopTeam, Symfonia, CDN Optima, Płatnik, SIO, PFRON, QNAP
  • Obsługa informatyczna przychodni lekarskich, program Medica
  • Obsługa informatyczna bezpośrednio u Klienta (z dojazdem) lub poprzez zdalne zarządzanie, administrowanie infrastruktura informatyczną