Centrum Logistyczno Magazynowe

Projekt „Dywersyfikacja działalności poprzez budowę centrum logistycznego w Żywcu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚPProjekt „Dywersyfikacja działalności poprzez budowę centrum logistycznego w Żywcu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Projekt polega na wprowadzeniu do oferty spółki nowych usług w zakresie kompleksowej obsługi sprzedaży i łańcuchów dostaw z wykorzystaniem nowo wybudowanej powierzchni magazynowej wraz z wyposażeniem.

Dzięki nowej infrastrukturze spółka Techmaster dostosuje swoją ofertę do realiów rynkowych związanych z pandemią COVID-19 która wymusiła na wielu producentach i sprzedawcach przeniesienie znacznej części swojej sprzedaży do Internetu. Centrum magazynowo – logistyczne będzie odpowiedzią na rosnący pobyt na obsługę logistyczną dostaw tzw. fulfillment w tym szczególności sprzedaży ecommerce na który składa się:
– kompleksowa obsługa magazynowania w postaci miejsc paletowych, półkowych, drobnicowych i podłogowych,
– konfekcjonowanie i pakowanie wg. zindywidualizowanych wymagań Klientów,
– obsługa wysyłkowa,
– obsługa zwrotów,
Projekt zrealizuje główny cel konkursu jakim jest wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu konkurencyjności oraz do powstawania nowych trwałych miejsc pracy.


Wartość projektu wg. wniosku: 1 095 253,50 zł 
Dofinansowanie UE: 748 935,00 zł 
Okres realizacji 01.09.2020 – 31.07.2022