Doradztwo, Consulting

Usługi doradcze na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

REFERENCJE

L.p.

Tytuł projektu inwestycyjnego, dla którego opracowano SWI

Źródło dofinansowania

Nazwa beneficjenta
i
dane teleadresowe

1.      

„Budowa Sortowni Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”

RPO WM

SOK Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

2.      

„Renowacja i rewaloryzacja kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej celem uzyskania statusu bazyliki”

RPO WSL

Parafia p.w. św. Mikołaja w Rychwałdzie
34-322 Gilowice ul. Franciszkańska 1

3.      

„Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach”

RPO WSL  2007-2013 
Działanie 5.2 

Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

4.      

„Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno – edukacyjną na terenie Gminy Świnna”

RPO WSL

Urząd Gminy Świnna
ul. Wspólna 1, 34-331 Świnna

5.      

„Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince”

RPO WSL

Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

6.      

„Rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno – turystyczne i społeczne w Węgierskiej Górce”

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

7.      

„Zakup sprzętu medycznego, celem poprawy jakości ratowania zdrowia i życia mieszkańców powiatu żywieckiego”

RPO WSL

ZZOZ w Żywcu
ul. Sienkiewicza 52, 34-300 Żywiec

8.      

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostu w Gminach Żywiec, Świnna, Jeleśnia i Koszarawa”

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

9.      

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4479 S Czaniec – Roczyny – Andrychów w miejscowości Czaniec”

 

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

10.   

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4425 S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica w miejscowości Międzyrzecze Górne”

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

11.   

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych wraz z przebudową mostów w Gminie Łodygowice, Lipowa, Radziechowy – Wieprz i Węgierska Górka”

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 

12.   

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Rajcza, Milówka, Ujsoły”

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

13.   

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień”

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

14.   

„Budowa przedszkola w Wilamowicach w celu zapewnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci
z terenów wiejskich”

RPO WSL 

Parafia Rzymsko – Katolicka w Wilamowicach
ul. Paderewskiego 9, 43-330 Wilamowice

15.   

„Budowa kompostowni oraz kwatery składowania nr III, celem optymalnej gospodarki odpadami”

POIiŚ na lata 2007-2013 
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

SOK Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

16.   

„Budowa przedszkola publicznego w Ujsołach”

RPO WSL

Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

17.   

„Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ŚCR w Ustroniu”
RPO WSl  2007-2013
Poddziałanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknietego 

SP ZOZ ŚĆR w Ustroniu
ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń

18.   

Poprawa jakości usług medycznych świadczonych pacjentom Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu poprzez zakup aparatu echokardiograficznego
RPO WSl  2007-2013
Poddziałanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamknietego 
 

SP ZOZ ŚĆR w Ustroniu
ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń

19.   

E – Lipowa Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Lipowa

RPO WSL

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708

20.   

Informatyczna Platforma Usług Publicznych w Gminie Ujsoły

RPO WSL

Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

21.   

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin 22

 
Budowa Systemu Informacji o Terenie Miasta Zabrze

RPO WSL

Urząd Miejski w Zabrzu
Ul. Powstańców Śl. 5 – 7, 41-800 Zabrze

23.   

Wspomaganie zarządzania kryzysowego zasobem mapowym Miasta

RPO WSL

Urząd Miejski w Bytomiu
u. Parkowa 2, 41-902 Bytom

24.   

Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego w powiecie żywieckim poprzez zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Działu Pomocy Doraźnej Zespołu ZOZ w Żywcu

RPO WSL

ZZOZ w Żywcu
ul. Sienkiewicza 52, 34-300 Żywiec

25.   

Przebudowa skrzyżowania dwóch dróg powiatowych oraz drogi gminnej w Rajczy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym

RPO WSL

Urząd Gminy w Rajczy
ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza

26.   

Przebudowa dróg gminnych Doliny oraz Myce wraz z odwodnieniem
łączących Cisiec z Żabnicą

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

27.   

Konserwacja i restauracja historycznego obiektu urbanistycznego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu celem zachowania dziedzictwa kulturalnego Śląska Cieszyńskiego

RPO WSL

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jaworzu
43-384 Jaworze,
Plac Kościelny 25

28.   

Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej

RPO WSL

Urząd Gminy Ślemień
ul. Krakowska 148, 34 – 323 Ślemień

29.   

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4485 Bielsko-Wilamowice-Jawiszowice z drogą powiatową 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w  Wilamowicach

RPO WSL

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

30.   

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych
w Gminie Kozy

RPO WSL

 Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

31.   

Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo – Widowiskowym w Kozach.

RPO WSL 2007-2013 

Urząd Gminy Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

32.   

e-Urząd w Gminie Jasienica

RPO WSL

Urząd Gminy w Jasienicy 
Jasienica 159, 43-385 Jasienica

33.   

e-Urząd w Gminie Wilamowice

RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Urząd Gminy w Wilamowicach
Rynek 1, 43-330 Wilamowice

34.   

Przebudowa Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach

RPO WSL

Urząd Gminy w Wilamowicach
Rynek 1, 43-330 Wilamowice

35.   

Stworzenie Elektronicznej komunikacji publicznej
w Gminie Wilkowice

RPO WSL

Urząd Gminy w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25,  43-365 Wilkowice 

36.   

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68

RPO WSL  2007-2013 
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Urząd Gminy w Wilkowicach
ul.Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 

37.   

Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej

RPO WSL  2007-2013
Poddziałanie 3.2.2.  Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne

Urząd Gminy w Wilkowicach
ul.Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 

38.   

Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice

RPO WSL  2007-2013 
Działanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Urząd Gminy w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25 
43-365 Wilkowice 

39.   

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4485S Bielsko- Wilamowice-Jawiszowice z drogą powiatową 4488S Stara Wieś- Wilamowice- Hecznarowice- Kęty w miejscowości Wilamowice

 

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

40.   

Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice
w miejscowości Wilkowice

 

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

41.   

Przebudowa drogi powiatowej nr 4485S Bielsko-Wilamowice-Jawiszowice, ul.Bielska
w Pisarzowicach

RPO WSL

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała,ul. Piastowska 40

42.   

Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul.Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)

RPO WSL

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

43.   

Przebudowa drogi powiatowej 1401S Buczkowice-Rybarzowice w miejscowości Buczkowice
i Rybarzowice

RPO WSL

 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

44.   

Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego

RPO WSL  2007-2013 
Działanie 7.2 Transport publiczny

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

45.   

Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S)
RPO WSL 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

46.   

Przebudowa ul. Czechowickiej (4428S)

 

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

47.   

Przebudowa ul.Waryńskiego (4425S)

 

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

48.   

Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul.Waryńskiego (4425S)

 

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

49.   

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok amfiteatru w Gilowicach

RPO WSL

Urząd Gminy w Gilowicach
ul. Krakowska 30, 34-322 Gilowice

50.   

Stworzenie e-Usług w Gminie Gilowice

RPO WSL

Urząd Gminy w Gilowicach
ul. Krakowska 30, 34-322 Gilowice

51.   

e-Urząd w Gminie Milówka

RPO WSL 2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Urząd Gminy Milówka
ul. Jana Kazimierz 123, 34-360 Milówka

52.   

e-Urząd w Gminie Rajcza

RPO WSL

Urząd Gminy w Rajczy
ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza

53.   

Budowa boiska sportowego w Złatnej – Gmina Ujsoły

RPO WSL

Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

54.   

Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince – etap 2

RPO WSL

Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

55.   

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Węgierska Górka

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

56.   

Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

57.   

Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic 3Maja, Bystry Potok oraz Turystyczna w Cięcinie

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

58.   

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Węgierskiej Górce – hala sportowa

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

59.   

Budowa ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną i rekreacyjną
w Węgierskiej Górce

RPO WSL

Urząd Gminy Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

60.   

Wczesna diagnoza chorób cywilizacyjnych jaskry
i AMD w Powiecie Żywieckim, dzięki zakupowi specjalistycznych urządzeń okulistycznych w NZOZ VISUS.
RPO WSL

NZOZ Visus s.c.
ul. 1 Maja 1 34-300 Żywiec

 

61.   

Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

62.   

Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej
w Powiecie Żywieckim

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

63.   

Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji

RPO WSL  2007-2013 
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

64.   

Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim.

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

65.   

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu

RPO WSL

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

66.   

e-Urząd w Gminie Bolesław

RPO WM  2007-2013 

Urząd Gminy w Bolesławiu
ul. Główna, 32-329 Bolesław

67.   

e-Urząd w Oświęcimiu

MRPO  2007-2013 
Działanie 1.21 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Urząd Gminy Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

68.   

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych
w Gminie Kęty

RPO WSL

Urząd Gminy Kęty Rynek 7
32-650 Kęty

69.   

„Innowacyjne  e-usługi  medyczne  dla  pacjenta
  w  oparciu o dane  gromadzone  przez szpital powiatowy   w  Radomsku”

RPO WŁ

Szpital Powiatowy w Radomsku,
ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 97 – 500 Radomsko

70.   

Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Osiek

MRPO  2007-2013 
Działanie 1.21 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Urząd Gminy w Osieku
ul. Główna 125, 32-608 Osiek

71.
„Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”

RPO WO  2007-2013
Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

 

72.

„Rozwój e-administracji w Gminie Rabka-Zdrój”

MRPO  2007-2013 
Działanie 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Gmina Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka- Zdrój

73.

„Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza”

RPO WSL 2007-2013

Gmina Rajcza
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza

74.

 „Termomodernizacja budynków infrastruktury publicznej Gminy Kłomnice, celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”
RPO WSL  2007-2013 
Działanie 5.3 Czyste powietrze odnawialne źródła energii  

Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

75.

„Termomodernizacja budynku dworca PKS
w Bielsku-Białej”
RPO WSL 2007-2013 
Działanie 5.3 Czyste powietrze odnawialne źródła energii  

PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna
ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała

76.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Wilkowicach ul. Kościelna 10″
RPO WSL  2007-2013
Działanie 5.3 Czyste powietrze odnawialne źródła energii 

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

77.

„Budowa sortowni odpadów komunalnych
w Oświęcimiu”
RPO WM  2007-2013
Działanie 7.3 Gospodarka odpadami 

Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

78.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym” oraz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy”
RPO WSL  2007-2013
Działanie 5.3  

Gmina Jasienica
43-385 Jasienica

79.

„Modernizacja Miejsko -Gminnego Ośrodka kultury w Wilamowicach oraz Wydziału Kultury w Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową” Program Operacyjny Współpracy  Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Urząd Gminy w Wilamowicach
Rynek 1, 43-330 Wilamowice

80.

„Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice”
RPO WSL  2007-2013
Poddziałanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Gmina Gilowice
ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice

81.

„Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno- kulturalne”
RPO WSL  2007-2013 
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”

Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice

82.

„Poprawa jakości usług medycznych i zarządzania poprzez realizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Kolejowym
w Wilkowicach-Bystrej” 
RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice 

83.

„Innowacyjny Czorsztyn- utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Administracji publicznej wraz
z zapewnieniem świadczenia e-Usług”
MRPO  2007-2013 
Działanie 1.2 Rozwój Społeczeństwa informacyjnego  

Gmina Czorsztyn
ul. Gorczyńska 3, 34-436 Maniowy

84.

„eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego
w Gminie Zator”
RPO WM  2007-2013
Działanie 1.2 Społeczeństwo Informacyjne 

Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator

85.

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom” 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion 

Urząd Miejski w Bytomiu
u. Parkowa 2, 41-902 Bytom

 

86.

„Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko” 
RPO WSL 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

87.

„Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na rzece Iłownicy w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice- Zabrzeg- Międzyrzecze – Wapienica, ul. Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach”
RPO WSL 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

88.

„Przebudowa drogi powiatowej 4428S Ligota- Czechowice- Dziedzice”
RPO WSL 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

89.

Przebudowa drogi powiatowej 4425S  Czechowice- Zabrzeg – Międzyrzecze-Wapnica, ul. Waryńskiego w Gminie Czechowice-Dziedzice”
RPO WSL 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

90.

„Kompleksowa termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej”
RPO WSL  2007-2013
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice 

91.

„Budowa Parku Turystyki Aktywnej w Ujsołach” 
RPO WSL 2007-2013
Poddziałanie 3.2.2.  Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne 

Urząd Gminy Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

92.

„Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”
RPO WSL  2007-2013
Poddziałanie 3.2.2.  Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne
Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

93.

„Budowa ogólnodostępnej sceny widowiskowej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną
i rekreacyjną w Węgierskiej Górce”
 RPO WSL 2007-2013
Działanie 3.2.2

Gmina Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka

94.

„Zabrze – Kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji terenów inwestycyjnych miasta”
 RPO WSL  2007-2013 
Poddziałanie 1.1.2 promocja inwestycyjna

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

95.

„Przeźroczysty Urząd Miasta Rydułtowy – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Miastem wraz z modułem GIS” 
RPO WSL  2007-2013 
Działanie 2.2 

Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy 

96.

„Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych” 
 RPO WSL
 2007-2013 Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne

Urząd Gminy w Wilkowicach
ul.Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 

 

97.

„Rozbiórka uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010 r. mostu na rzece Koszarawie w ciągu drogi powiatowej Nr 1419S w km 3+593 w Przyborowie
i budowy nowego obiektu mostowego”
RPO WSL  Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec

98.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka- etap IX”
PROW  2007-2013

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

99.

„Aranżacja wnętrz Pałacu Czeczów w Kozach – wyposażenie pomieszczeń”
PROW  2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

100.

„Budowa elektronicznej platformy komunikacji publicznej w Gminie Świerklaniec”
RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Gmina Świerklaniec
ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec

101.

 „System Informacji Przestrzennej wraz
z portalem e-Urząd w Gminie Lędziny”
RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Gmina Lędziny
ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

102.

„Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej” RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Miasto Cieszyn
Rynek 1, 43-400 Cieszyn
 

103.

„Wdrożenie elektronicznych usług publicznych –
e- Zdrowie w ramach zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Żywcu”

RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ul. Sienkiewicza 52, 34-300 Żywiec

104.

„e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej” RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Miasto Chorzów
Rynek 1, 41-500 Chorzów
105.  „Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach” Gmina Hażlach RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych  
Gmina Hażlach
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach 
 106. „Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim” Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Urząd Gminy Milówka
ul. Jana Kazimierz 123, 34-360 Milówka
107. „Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejski w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa” RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Gmina Wisła
Pl. Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła
108. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 
109. „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” RPO WL  2007-2013
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne 
Powiat Kraśnicki
Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
110.
 „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi Małopolski Zachodniej poprzez budowę kompostowni oraz kwatery składowania przez SOK Oświęcim Sp. z o.o.”
POIiŚ Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
SOK Sp. z o.o.
ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim 
111.
„Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów”
Powiat Bielski Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
112. „Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica”  RPO WSL 2007-2013  Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica 
113. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka”  RPO WSL  2007-2013
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
Gmina Węgierska Górka
ul. Zielona 43,34-350 Węgierska Górka 
114. „Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski” RPO WSL  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
115. „Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole
i SWSNPC w Branicach”  
RPO WM  2007-2013 
Działanie 2.2 Moduły Informacyjne, Platformy e-usług i bazy danych
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
116. „Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim” RPO WSL  2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych 
Powiat Będziński
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
 117. „Zakup fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej i podmiejskiej w rejonie uzdrowisk kłodzkich” RPO WDSL  2007-2013
Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. 
ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko
118. „e-Urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska” MRPO 2007-2013
Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Gmina Bukowina Tatarzańska
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
119. „e-Urząd Jerzmanowice-Przeginia” MRPO 2007-2013
Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

32-048 Jerzmanowice 372B

120. „e-Oświata w Gminie Kęty” MRPO 2007-2013
Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Gmina Kęty 
Rynek 7, 32-650 Kęty

121.

„Równy start od przedszkolaka”

„Z nową wiedzą w lepszą przyszłość”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1.1 

Działanie 9.1.2

Gmina Ujsoły

ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły

122.

„Odmładzamy starość”

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

ZZOZ w Żywcu
ul. Sienkiewicza 52, 34-300 Żywiec
oraz Dom Pomocy Społecznej w Żywcu
oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Rajczy

123.

„Studium wykonalności Zachodniopomorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 VII Oś priorytetowa

Europejski Instytut Geodezji i Kartografii Sp. z o.o. w Warszawie

124.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Oleśnie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 

Gmina Olesno
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

125.

„Nowoczesne zarządzanie w jednostkach administracji samorządowej powiatu oleśnickiego poprzez zwiększenie ilości i automatyzację świadczenia elektronicznych usług publicznych”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica

126.

„Termomodernizacja pawilonu J „

RPO WO 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych im. Ks. Bp. J. Nathana w Branicach 
ul. Szpitalna 18,48-140 Branice

127.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z remontem i modernizacją istniejącego budynku na szatnie”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Gmina Koszarawa 
34-322 Koszarawa 17

128.  „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej przy amfiteatrze w Gminie Milówka”  RPO WSL 2007-2013
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne 
Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka  
129. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S, ul. Bestwińska w Czechowicach -Dziedzicach” RPO WSL  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
130. „Od przedszkolaka do żaka – tworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Rajcza”  POKL 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Gmina Rajcza 
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
131. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
w Oleśnie”
RPO WO 2007-2013 Działanie 1.4.2  Gmina Olesno
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
132.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – osiedle Walce” RPO WO 2007-2013 Działanie 4.1   Gmina Olesno
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
133. „Rozwój elektronicznych usług publicznych
w Gminach i Miastach Polski” 
POKL 2007-2013 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  Gmina Porąbka
ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka 
134.  „Utworzenie Domu Opieki Dziennej w Zawoi” RPO WM Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zawoja 1580, 34-222 Zawoja 
135.      
136. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o.”
RPO WSL 2014-2020 
oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Sosnowcu
ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec
137.  Startegia Rozwoju Gminy Milówka na lata 2015-2025 RPO WSL  Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka 
138. „Przebudowa drogi powiatowej 445S ul. Traugutta w Czechowicach- Dziedzicach, wraz
z przebudową skrzyżowania  z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. część II-rondo”
RPO WSL Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
139. Przebudowa Dróg Wojewódzkich oraz obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego nr 492, 928, 935 796, 942, 786, 938 RPO WSL 2007-2013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
140.  „Cyfryzacja procedur administracyjnych
z rozwojem e-usług oraz infrastrukturą informatyczną w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych” 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Lea 10a, 30-048 Kraków 
141. „Remont (modernizacja) dróg gminnych: ul. Spacerowa na odcinku 2361 m oraz ul. Na Groń na odcinku 1042 m” RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Wisła
pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła
142. „Wzrost konkurencyjności JT Stal Serwis Sp. z o.o. poprzez rozwój technologii cięcia laserem” RPO WSL  Działanie 1.2.4 Wzrost konkurencyjności MŚP JT Stal Serwis Sp. z o.o. 
ul. Majnusza 5, 41-800 Zabrze
143. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice” POIiŚ Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
144. „Przebudowa drogi Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice” RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
145. „Przebudowa ul. Isep w Żywcu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec Trzebinia – Juszczyna celem usprawnienia połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Żywieckiego” RPO WSL

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

 

146. „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej wspomagającej zarządzanie miastem Mysłowice, wraz ze zwiększeniem zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną” RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Gmina Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice 

147. „Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej”  RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy 
148. „eGoleszów” RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
149.  „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa”  RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych  Gmina Sławków
rynek 1, 41-260 Sławków 
150. „Rozwój E-usług w Gminie Radziechowy-Wieprz” RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy-Wieprz
151. „Rozwój E-usług w Gminie Chybie” RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Gmina Chybie
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
152. „E-usługi w Gminie Łękawica” RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica
153. „Rozbudowa i adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Cięcinie na przedszkole” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego Gmina Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
154. „Budowa Infrastruktury transportu zbiorowego w Gminie Łękawica” RPO WSL Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica
155. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych” RPO WSL Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Gmina Wisła 
Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła
156. Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacją w budynkach użyteczności publicznej” RPO WSL Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Gmina Wisła 
Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła
157. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milówka na lata 2015-2020 RPO WSL 2014-2020 Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka 
158. „e-Usługi w Gminie Bochnia” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Gmina Bochnia 
ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
159. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac” POIiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Gmina Kornowac 
ul. raciborska 48, 44-285 Kornowac
160. „e-Muzea – udostępnianie zbiorów muzeów” Program Operacyjny Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury  Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. 
ul. Mogilska 25, Kraków
161.

Elektroniczna administracja

RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Gmina Wadowice
Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
162. „Cyfrowe Niepołomice” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Gmina Niepołomice
Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
163. „Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych”
RPO WSL 2014-2020  Gmina Rajcza
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
164. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach”  RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Gmina Porąbka
ul. Krakowska 3, Porąbka
165. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu” RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Gmina Porąbka
ul. Krakowska 3, Porąbka
166. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie Elektroniczna Małopolska Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
167. „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Gmina Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka 518
168. „e-Myślenice – wdrożenie e-usług w Gminie Myślenice” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Gmina Myślenice
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
169. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja Gmina Chełmek
ul. krakowska 11, 32-660 Chełmek
170. Twój zawód – Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” RPO WSL Poddziałanie 12.2.2  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
171. „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej
w Czechowicach -Dziedzicach”
RPO WSL Poddziałanie 12.2.2  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
172. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ujsoły” RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Gmina Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły
173. Strategia Rozwoju Gminy Świnna na lata 2015-2022 RPO WSL  Gmina Świnna
ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna
174. „Skomunikowanie terenów rekreacyjnych Gminy Węgierska Górka szlakiem pieszo-rowerowym” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Gmina Węgierska Górka
ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka
175. „Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach”  RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 
176. Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8″ RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 
177. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Przedszkolnej 3” RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 
178. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”  RPO WD 2014-2020 Działanie 2.1 E-usługi publiczne Powiat Jeleniogórski
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra
179. „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec
180. „Przedszkolak przedszkolakowi równy” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka
181. „Przedszkole równych szans” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolne Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka
182. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Gmina Szczyrk
ul. Beskidzka 4,  43-370 Szczyrk
183. Strategia Rozwoju Gminy Jasienica na lata 2016-2025  RPO WSL  Gmina Jasienica
43-385 Jasienica 159 
184. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kończyce Wielkie” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Gmina Hażlach
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
185. „Wyposażenie OSP w Ujsołach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Gmina Ujsoły
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły
186. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Gmina Ślemień
ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień
187. „Centrum aktywności Społecznej jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności
i aktywizacji społeczności lokalnej”
RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Gmina Lipowa 
34-324 Lipowa 708
188. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gmina Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
189. „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej” INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka
190. „Zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich
i podmiejskich w Gminie Polkowice”
RPO WD Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii  niskoemisyjnych Gmina Polkowice
Rynek 1, 59-100 Polkowice
191. „Zakup i modernizacja nikoemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą drogową transportu publicznego i systemem dynamicznej informacji pasażerskiej w Gminie Polkowice” RPO WD Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii  niskoemisyjnych Gmina Polkowice
Rynek 1, 59-100 Polkowice
192. „(Nie tylko) na rowerze do kultury i sztuki” INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Rajcza 
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
193. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminach Łękawica i Vavrecka” INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Gmina Łękawica
ul. Wspólna , 34-321 Łękawica

 

 194. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka” RPO WM Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Gmina Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka 518 

195. „e-Urząd – tyski portal informacyjno-płatniczy” RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Miasto Tychy 
Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

196. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka „Górki” w Łękawicy” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Łękawica
ul. Wspólna 13, 34-321 Łękawica

197. „Wrota Beskidu Małego budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów

Gmina Wadowice
Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

198.  „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej im Jana III Sobieskiego
w Jejkowicach” 
RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Gmina Jejkowice
ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice

199. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Milówka” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT

Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka

200. „Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice”  RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne   Gmina Wadowice
Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice 
201. „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w Gminie Ślemień-etap 3″
RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Gmina Ślemień
ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień
202. „Wykonanie uliczki turystyczno- rekreacyjnej „Jasna Górka”  PROW 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Gmina Ślemień
ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień
203. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przebudową dróg w ulicach Przyjaźni, Wiosennej i Wspólnej w Radzionkowie” POIiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków
204. „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” PROW 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Gmina Koszarawa
34-332 Koszarawa 17
205. „Atrakcyjna przestrzeń publiczna w gminie Lipowa – Budowa sceny wraz z zadaszeniem, ściany akustycznej oraz placu zabaw z siłownią zewnętrzną na placu centralnym w Lipowej” PROW 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Gmina Lipowa
34-324 Lipowa 708
 206. „Przebudowa placu autobusowego
w Czechowicach -Dziedzicach” 
RPO WSL Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Gmina Czechowice – Dziedzice
Pl. Jana Pawła II 1, 43 -502 Czechowice-Dziedzice
 
207.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X” POIiŚ

POIiŚ 2014-2020
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  

Gmina Kozy
ul. krakowska 4, 43-340 Kozy 
208. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła”

POIiŚ 2014-2020

Gmina Wisła
Pl. Hoffa3, 43-460 Wisła
209. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”

POIiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Świerklaniec 
ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec
210.  „e-wodociągi Radzionków – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków
211. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Powiat Koniński
Al.  1 Maja 9, 62-510 Konin
212.  Strategia Rozwoju Gminy Łękawica na lata 2014-2025  RPO WSL 2014-2020 Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica 
213. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łękawica na lata 2014-2025 RPO WSL 2014-2020 Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica
214. „Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Cięcinie ul. Św. Floriana 834-350 Węgierska Górka”
„Budynek Komisariatu Policji, ul. Zielona 43d,
34-350 Węgierska Górka”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach  Gmina Węgierska Górka
ul. Zielna 43, 34-350 Węgierska Górka 
215. Strategia Rozwoju Gminy Gilowice na lata 2014-2022 oraz Plan Rewitalizacji Gminy Gilowice na lata 2014-2022 RPO WSL  Gmina Gilowice
ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice
216. Strategia Rozwoju Gminy Świnna na lata 2014-2022 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Gminy Świnna   RPO WSL  Gmina Świnna 
ul. Wspólna 13, 34-331 Świnna 
217. Strategia Rozwoju Gminy Rajcza na lata 2014-2020 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Gminy Rajcza RPO WSL  Gmina Rajcza
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
218. Strategia Rozwoju Gminy Chybie na lata 2015-2025 RPO WSL 2014-2020 Gmina Chybie
ul. Bielska 51, 43-520 Chybie
219. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz 
220. „Modernizacja Skrzydła „C” w Łękawicy” RPO WSL 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Gmina Łękawica
34-321 Łękawica
221. „Adaptacja budynku starej remizy strażackiej
w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej”
 
RPO WSL 2014-2020 w ramach RIT Subregion Południowy Działanie 10.2   Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka
222.

„Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury”

 

POIiŚ 2014-2020 Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  Bielskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała 
223.  „E-usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”  RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy 
224.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radziechowy -Wieprz” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  Gmina Radziechowy-Wieprz 
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
225. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego”   RPO WSL 2014-2020 Powiat Żywiecki
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec 
226. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”  RPO WSL 2014-2020  Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  Gmina Szczyrk
ul. Beskidzka 4 
227. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku”  RPO WSL 2014-2020  Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej   Gmina Szczyrk
ul. Beskidzka 4 , 43-370 Szczyrk
228.  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilamowice na lata 2016-2025″ RPO WSL 2014-2020   Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice 
 229. „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru Miasta Kęty z dzielnicą Kęty Podlesie”  RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami  Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty 
230.  „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kety dla obszaru sołectw: Bielany, Bulowice,Malec, Nowa Wieś Łęki i Witkowice”  RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami   Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty  
 231. „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza” Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Rajcza
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
232.  „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej” Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Gmina Rajcza
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
233. „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto”  RPO WM 2014-2020 Dziaałnie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim 
234.  „Rozbudowa i wposażenie dwóch PSZOK-ów wraz z punktami napraw w Oświęcimiu”  RPO WM 2014-2020 Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim  
235.  „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk”  RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Gmina Szczyrk
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk 
236. „Rozbudowa Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” RPO WSL 2014-2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
237. „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” RPO WSL 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii  Gmina Jaworze
ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
238. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego  Powiat Żywiecki
ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
239. „Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego
w Gminie Wisła”
RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej Gmina Wisła 
Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła
240. „Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych”
RPO WSL 2014-2020  Gmina Rajcza 
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
241.   RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Gmina Jejkowice
ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice
242. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz
z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzu Moszczanickim”
RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica
243. „Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla OSP Wisła” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Urząd Miejski w Wiśle
Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła
244. „Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  Gmina Rajcza
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
245. „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego” RPO WSL 2014-2020  Poddziałanie 5.4.3  Gmina Czechowice-Dziedzice 
Pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
246. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.1 Gmina Buczkowice
ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice
247. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem stacji uzdatniania wody w Gminie Łękawica” RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica
248. Strategia Rozwoju Gminy Węgierska Górka, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Węgierska Górka  RPO WSL 2014-2020 Gmina Węgierska Górka
ul. Zielna 43, 34-350 Węgierska Górka 
249. „Modernizacja budynku Domu Ludowego
w Rybarzowicach”
RPO WSL 2014-2020 Działanie 10.3.5  Gmina Buczkowice
ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice 
250. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przepompownią wody w Gilowicach” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Gilowice
ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice
251. „Budowa sieci kanalizacji w Gminie Brzeszcze” PROW Poddziałanie 7.2  Agencja Komunalna Sp. z o.o.
ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
252. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
ul. Legionów 54, 43- 300 Bielsko-Biała
253. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi” RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej Gmina Węgierska Górka
ul. Zielna 43, 34-350 Węgierska Górka 
254. „Dostosowanie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” POWER 2014-2020 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
255.

„Dziedzictwo graniczne Wisły Skalite”

„Poznanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego miast Turćianske Teplice – Wisła” 

 INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 Gmina Wisła 
Pl. Hoffa 3, 43-460 Wisła
256.

„Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie”

 INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 Gmina Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka 518
257.