Ścieżki rowerowe w Węgierskiej Górce

29 kwietnia 2016

Projekt miał na celu utworzenie bulwaru spacerowego i ścieżek pieszo-jezdnych wzdłuż kanału Młynówka, rzeki Soły i potoku Żabniczka o długości 5,6 km z możliwością przejścia na jej lewobrzeżną część do istniejącego kompleksu leśnego, w którym utworzony został park przyrodniczy o powierzchni ok 4 ha. Istniejący kanał Młynówka jest wykorzystany jako miejsce dydaktyczne związane z występującym tam środowiskiem, natomiast brzeg Młynówki – bezpośrednio nad kanałem – stanowi  teren spacerowy z infrastrukturą do odpoczynku. Sam kanał pełni funkcje rekreacyjne i edukacyjne. Przy rzece Sole został wykorzystany wał przeciwpowodziowy jako droga spacerowo-rowerowa od mostu na rzecze Żabniczce, dalej wzdłuż rzeki Soły do XVI w. kościoła w Cięcinie.

Więcej na stronie:

http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekty.php?art1=1300088090