Ślemień – park etnograficzny

26 kwietnia 2016

Przedmiotem projektu była budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu. Park Etnograficzny  pełni funkcję muzeum typu skansenowego czyli muzeum etnograficznego, którego celem jest zgromadzenie, ochrona i zaprezentowanie materialnej kultury ludowej obszaru Żywiecczyzny. Są tu zgromadzone obiekty architektoniczne, ich wyposażenie, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, wystrój, odzież oraz inne elementy folkloru. Przedmiotowy projekt  realizowany w technologii „zaprojektuj i wybuduj”. Bezpośrednim celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zwiększenie znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Ślemień oraz Regionu Powiatu Żywieckiego, poprzez zachowanie dla przyszłych pokoleń wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Żywiecczyzny.

Więcej na stronie: 

http://etnopark.pl/