Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej z dofinansowaniem

10 lipca 2020

Miło nam poinformować, iż decyzją  Zarządu  Województwa Śląskiego  projekt pn.: „ eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e – Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej” znalazł się na liście wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania to  7 700 000 zł dotacji , koszt całkowity to 9 068 700 zł.  Projekt zakłada  realizacje  potrzeb pacjentów  w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych, usług telemedycznych, w tym rehabilitacji kardiologicznej i opieki poza szpitalnej. Usługi te mają zapewnić narzędzia ułatwiające i usprawniające konsultacje medyczne oraz diagnozowanie na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej. To projekt interdyscyplinarny łączący obszary medycyny, informatyki i zarządzania.

Rozwiązania teleinformatyczne  będą wspomagać działalność wszystkich podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placówkami zdrowotnymi, przy jednoczesnym zapewnieniu narzędzi usprawniających i ułatwiających konsultacje medyczne oraz diagnozowanie w oparciu o pełną dostępność́ elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dyrekcji Szpitala serdecznie gratulujemy, życzymy skutecznej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych celów.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu