Szpital w Żywcu z dofinansowaniem na badania w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego

1 sierpnia 2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego do dofinansowania zostały wybrane projekty w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-232/18 z Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej  konkurs (typ 3: „Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy”)

Wśród 9 pozytywnie ocenionych wniosków znalazł się projekt złożony przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, który został opracowany przez spółkę TECHMASTER. 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki raka jelita grubego na terenie powiatu bielskiego i żywieckiego poprzez realizację działań informacyjno- edukacyjnych dla co najmniej 140 osób oraz wykonanie badań kolonoskopowych w znieczuleniu dla 600 osób, w okresie 1.08.2018-31.07.2020.

Dyrekcji Szpitala gratulujemy pozyskania dofinansowania oraz dziękujemy za zaufanie na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Włodzimierz Stasica
Prezes Zarządu