SUKCES W RAMACH POWER!

26 kwietnia 2018

Miło nam poinformować, iż współpraca przy tworzeniu projektu dla Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zakończyła się sukcesem. Spółka TECHMASTER opracowała wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który decyzją z dnia 12.03.2018 r. znalazł się wśród 100 pozytywnie ocenionych.

Gratulujemy i dziękujemy za współpracę i udzielone zaufanie, życzymy osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu