Sukces – 12 na 33 wnioski wybrane do dofinansowania

25 czerwca 2018

Na liście zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego, wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i  odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego znalazły się 33 wnioski o dofinansowanie projektów. Nasza firma jest autorem 12- stu z nich. Są to:

  1. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego- część I” – wnioskowane dofinansowanie 13 597 764,27 PLN

– koszt całkowity 17 857 627,98 PLN

2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Rudzicy” – wnioskowane dofinansowanie 234 124,24 PLN

– koszt całkowity 531 229,83 PLN

3. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- OSP w Mazańcowicach”- wnioskowane dofinansowanie

227 918,06 PLN – koszt całkowity 

4. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” – wnioskowane dofinansowanie

1 406 124,85 PLN – koszt całkowity 1 654 264,52 PLN

5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia” – wnioskowane dofinansowanie 1 879 584,28 PLN – koszt całkowity

2 616 310,29 PLN

6. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku” – wnioskowane dofinansowanie 999 846,49 PLN koszt całkowity 2 445 243,59 PLN

7. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czańcu” – wnioskowane dofinansowanie 266 338,84 PLN – koszt całkowity 391 434,86 PLN

8. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach” – wnioskowane dofinansowanie 424 875,26 PLN – koszt całkowity 737 877,10 PLN

9. „Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Ujsołach” – wnioskowane dofinansowanie 342 988,71 PLN – koszt całkowity 462 182,47 PLN

10. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Glince” – wnioskowane dofinansowanie 681 739,49 PLN – koszt całkowity 802 046,46 PLN

11. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej w Szczyrku” wnioskowane dofinansowanie 1 861 517,04 PLN

– koszt całkowity 2 866 467,08 PLN

12. „Ograniczenia niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza” – wnioskowane dofinansowanie 1 900 016,62 PLN – koszt całkowity 2 335 817,18 PLN

Władzom Gmin serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz dziękujemy za zaufanie i owocną współpracę.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu