Wilkowice – trasy dla narciarstwa biegowego

29 kwietnia 2016

Przedmiotowy projekt został zrealizowany w partnerstwie przez gminę Wilkowice i gminę Czernichów w rejonie Magurki Wilkowickiej. Jego nadrzędnym celem jest wykreowanie markowego produktu turystycznego, a zarazem poszerzenie oferty turystycznej gmin w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gmin, a w szczególności przez odwiedzających gminy turystów. Przedmiotowy projekt polegał na: budowie tras do narciarstwa biegowego o łącznej długości 3,75 km, budowie budynku technicznego o pow. użytkowej 130,81 m2 dla potrzeb obsługi trasy narciarskiej wraz z wykonaniem przyłączy mediów i instalacji wewnętrznych, wykonaniu przebudowy drogi dojazdowej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia dla potrzeb realizacji projektu.

Więcej na stronie:

http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekty.php?art1=1330521076