Węgierska Górka – hala sportowa

29 kwietnia 2016

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem w Węgierskiej Górce. Przedmiotowy obiekt sportowy o wymiarach 50,20 m x 34,77 m x 14,40 m zawiera w swej kubaturze halę sportową, której wymiar podłogi wynosić będzie 22 m x 44 m oraz widowni gdzie przewidziano 297 miejsc siedzących oraz 100 stojących. W poziomie przyziemia znajdują się 4 zespoły szatniowe, pomieszczenie trenera i sędziów oraz specjalna szatnia dla osób niepełnosprawnych wraz z zapleczem sanitarnym. Wybudowany obiekt ma  charakter infrastruktury ogólnodostępnej. Udostępniany jest mieszkańcom Gminy Węgierska Górka na cele związane z aktywnym uprawianiem sportu i rekreacji oraz wykorzystywany na potrzeby organizowanych przez Gminę imprez sportowych (mecze, turnieje, zawody etc.) oraz rekreacyjnych.