Rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury w Węgierskiej Górce

29 kwietnia 2016

Przedmiotem projektu była rewitalizacja poprzemysłowej infrastruktury wraz z otoczeniem na cele gospodarcze, rekreacyjno-turystyczne i społeczne w Węgierskiej Górce, przy ulicach Kościuszki i Przemysłowej. Zakres prac obejmował:

– zagospodarowanie otoczenia budynku tzw. „okrąglaka” wraz z przyległymi do niego drogami lokalnymi i dojazdowymi, deptakiem i miejscami postojowymi;

– zagospodarowanie brzegów historycznego kanału „młynówki”, uporządkowanie przyległego do niej terenu zielonego , utworzenie placyków rekreacyjnych na tym terenie;

– rewitalizacja elewacji zdegradowanego budynku „okrąglaka” z zachowaniem jego dotychczasowej formy architektonicznej.

Więcej na stronie:

http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekty.php?art1=1331735823