Przedszkole Wilamowice

26 kwietnia 2016

Istotą przedmiotowego projektu inwestycyjnego była budowa nowego przedszkola w Wilamowicach, które prowadzone jest przez siostry zakonne – Służebniczki Starowiejskie. Opisywane przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Inwestora – Kościół Katolicki Parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Wilamowicach, na gruncie stanowiącym własność Parafii. Realizacja projektu wymagała wydatkowania kwoty 3.881.815,32 PLN.  Przedsięwzięcie zakładało pozyskanie 2.167.818,69 PLN z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, pozostałe 1.754.866,08 PLN zapewnione zostało ze środków własnych Parafii. Wybudowane infrastruktura umożliwiło funkcjonowanie 3 oddziałowego przedszkola, do którego uczęszcza 72 podopiecznych.