PKS Bielsko – Biała Zakup 35 nowych autobusów

29 kwietnia 2016

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego był zakup 35 szt. nowych środków transportu – autobusów – 5 szt. autobusów 12 m, 5 szt. autobusów 10 m , 12 szt. autobusów 8 m i 13 szt. autobusów 7 m. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom powiatu dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Beneficjenta środkami transportu, a także ograniczy intensywność ruchu samochodowego w powiecie bielskim – mieszkańcy powiatu zyskają bowiem atrakcyjną alternatywę dla poruszania się prywatnymi samochodami osobowymi na rzecz korzystania z zakupionych przez Powiat autobusów.

Źródło: http://rpo-promocja.slaskie.pl/projekt.php?art1=1374667010