Pozyskane dofinansowanie na transport publiczny dla PKM Sosnowiec!

12 października 2016

Bardzo miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z Sosnowca przy doradztwie w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej otrzymało dofinansowanie do kosztów realizacji projektu pt. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Sosnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

Projekt obejmuje całkowite odnowienie 26 linii komunikacyjnych transportu publicznego poprzez zakup i wprowadzenie do eksploatacji 81 sztuk niskoemisyjnych autobusów, a jego budżet wynosi ponad 120 milionów złotych. 

Składam ogromne Gratulację i życzę powodzenia w realizacji całej inwestycji .

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu TECHMASTER