Pozyskane dofinansowanie na kanalizacje dla Gminy Wilkowice z POIŚ

5 sierpnia 2016

Informujemy, że Gmina Wilkowice pozyskała prawie 60 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na najważniejszą inwestycję w obszarze ochrony środowiska jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej o długości ponad 77 kilometrów. 

Montaż finansowy inwestycji przekraczającej 113 milionów złotych oprócz dotacji z POIŚ zakłada również uzyskanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Po zrealizowaniu niniejszej inwestycji i podłączeniu ponad 6 tysięcy mieszkańców Gmina Wilkowice zostanie skanalizowana w 100% i będzie jedną z pierwszych Gmin w Województwie Śląskim mogących się pochwalić takim rezultatem.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Władzom Gminy Wilkowice na czele z Panem Wójtem Mieczysławem Rączką za zaufanie i powierzenie nam jakże odpowiedzialnego zadania jakim było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Swoje podziękowania kieruję również na ręce wszystkich zaangażowanych pracowników Urzędu za bardzo dobrą merytoryczną współpracę przy realizacji zlecenia jakim było opracowanie wniosku i studium wykonalności inwestycji. 

Składając ogromne Gratulację, życzę powodzenia w realizacji całej inwestycji .

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu TECHMASTER

Referencje Referencje_Wilkowice_POIS