OSP wśród projektów wybranych do dofinansowania

9 lutego 2018

Miło nam poinformować, iż na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych znalazły się projekty:

Gminy Wisła: „Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego 4×4 dla OSP Wisła- Centrum”,

Gminy Jeleśnia: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni”

Gminy Ślemień: „Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. 

Władzom Gmin gratulujemy, jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli zlecając nam przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Włodzimierz Stasica

Prezes Zarządu