Nowoczesne przedszkole w Cięcinie

31 marca 2017

Informujemy, że 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 630 /181/V/2017 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-081/16 

Miło nam poinformować, że wśród dofinansowanych projektów jest przedsięwzięcie pt. „Rozbudowy oraz adaptacji części budynku szkoły podstawowej w Cięcinie na przedszkole” dla którego całą dokumentację aplikacyjną opracowała nasza spółka. Koszt projektu 2 786 843,43 zł przy współfinansowaniu z EFRR (84,26%) 2 348 245,38 zł.  

Władzom Gminy serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli zlecając odpowiedzialne zadanie przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej. 

Włodzimierz Stasica
Prezes Zarządu

plakat amerykapoludniowa cojda