Nowe projekty wybrane do dofinansowania

7 lipca 2017

Miło nam poinformować, iż projekty dla Gminy Milówka – „Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno – zawodowej” i dla Gminy Łękawica – „Modernizacja części byłego budynku OSP w Łękawicy na Centrum Usług Społecznościowych” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego zostały wybrane do dofinansowania. Koszt całkowity projektu w Milówce: 1 203 499,00 PLN, wartość dofinansowania: 793 474,15 PLN. Koszt całkowity projektu w Łękawicy: 981 574,27 PLN, wartość dofinansowania: 729 916,91 PLN. Władzom Gmin gratulujemy, jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli zlecając nam przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Włodzimierz Stasica

Prezes Zarządu