Najskuteczniejsi w pozyskiwaniu funduszy

18 września 2017

 

Szanowni Państwo 

Nasza spółka TECHMASTER znalazła się w pierwszej trójce najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce.

Tak wynika z rankingu magazynu Fundusze Europejskie, w którym zestawiono wyniki 44 firm specjalizujących się w pozyskiwaniu unijnych dotacji oraz publicznego wsparcia. W ciągu dwóch ostatnich lat TECHMASTER pozyskał ponad 600 mln zł dotacji!

Źródło: http://fundusze-europejskie.pl/wp-content/uploads/2017/07/FE-nr-2-2017-wersja-krotka.pdf 

Zestawienie dotyczy rozstrzygnięć konkursów o dofinansowanie i decyzji o udzieleniu wsparcia, które miały miejsce w latach 2015 i 2016. Dane te są o tyle miarodajne, że obejmują okres, kiedy ruszyły wszystkie programy operacyjne umożliwiające skorzystanie ze środków unijnych przeznaczonych dla Polski w perspektywie 2014 – 2020. Co więcej, autorzy raportu badając skuteczność firm doradczych, pod uwagę brali jedynie te projekty, które nie tylko pozytywne przeszły przez ocenę formalną i merytoryczną, ale realnie otrzymały dofinansowanie. W ten sposób udało się wyselekcjonować firmy, których działania okazały się najefektywniejsze.

I liga consultingu

Efektem tej pracy jest szereg zestawień sporządzonych wg szczegółowych kryteriów. W najważniejszym z nich, pod względem wartości pozyskanych dotacji, TECHMASTER sp. z o.o., z wynikiem ponad 600 mln zł, zajęła 3 miejsce. W ten sposób żywiecka firma z powodzeniem rywalizuje z największymi gigantami w branży consultingowej w Polsce.

Najskuteczniejsze firmy doradcze w Polsce wg wartości pozyskanych dotacji

1. Progress Consulting sp. z o.o.

Wrocław

954,1 mln zł

2. ADM Consoulting Group SA

Gdynia, Warszawa, Wrocław                

880,64 mln zł.

3. TECHMASTER sp. z o.o.

Żywiec

601,06 mln zł   

Równie wysoko TECHMASTER znalazł się, jeśli chodzi o liczbę projektów, którym przyznano dotację.

ADM Consoulting Group SA

Gdynia, Warszawa, Wrocław    

278

Grupa Kapitałowa
„Business Consulting Group”

Warszawa

225

TECHMASTER sp. z o.o.

Żywiec

116

 

Piąte miejsce zajęła spółka pod względem wartości największej przyznanej dotacji. Wyniosła ona ponad 89 mln zł i dotyczyła projektu pn. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu. Projekt obejmuje całkowite odnowienie 26 linii komunikacyjnych transportu publicznego poprzez zakup i wprowadzenie do eksploatacji 81 sztuk niskoemisyjnych autobusów, a jego całkowity budżet wynosi ponad 120 milionów złotych. Jeszcze lepsze wyniki TECHMASTER osiągnął w zestawieniach dotyczących projektów wsparcia dla administracji publicznej. Pod względem liczby realizowanych projektów TECHMASTER zajmuje pierwsze miejsce, natomiast w dwóch kolejnych najważniejszych zestawieniach – zarówno pod względem wartości pozyskanych dotacji, jak i liczby realizowanych projektów – miejsce drugie.

 

Lider RPO

To nie wszystko. TECHMASTER nie ma sobie równych w zestawieniu „Lider Regionalnych Programów Operacyjnych”. Zarówno pod względem łącznej wartości projektów realizowanych z RPO (625 mln zł), jak i wysokości pozyskanych dotacji (403,5 mln zł) żywiecka spółka zajmuje bowiem pierwsze miejsce w kraju. Pod względem liczby projektów realizowanych ze wsparciem z RPO (82) TECHMASTER zajął natomiast trzecie miejsce. Podobnie jest przy aplikacjach o dotacje z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. TECHMASTER z łączną wartością pozyskanych dotacji (ponad 26,5 mln zł) i liczbą projektów, które otrzymały dotacje (8) zajmuje pierwsze miejsce. Nieźle radzi sobie TECHMASTER również przy projektach ze wsparciem z innych funduszy. Jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich firma zajmuje 7 miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji i trzecie miejsce, jeśli chodzi o liczbę projektów, które w minionych 2 latach uzyskały wsparcie z PROW (18).

 

Wszystkim naszym Klientom za okazane zaufanie – serdecznie dziękujemy. 
Zarząd i pracownicy 
TECHMASTER