Muzeum Kultury Wilamowskiej z dofinansowaniem!

10 listopada 2020

Ocena wniosków o udzielenie dofinansowania środkami Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa, w ramach Działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu Kultura zakończona. Płyną z niej korzystne informacje dla całego regionu

 

W I kw. 2020 r. TECHMASTER opracowywał, wraz z Członkami Stowarzyszenia Wilamowianie oraz z Gminą Wilamowice, kompleksową dokumentację aplikacyjną unikatowego projektu pod nazwą: „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”. Projekt ten jest nakierowany na upowszechnianie, ochronę i kultywowanie języka wilamowskiego – „wymysiöeryś”– szczególnego elementu kulturowej spuścizny naszego regionu, który dzięki działaniom już podjętym przez Stowarzyszenie Wilamowianie oraz Gminę Wilamowice został uratowany przed wymarciem.

W marcu 2020 r. przedsięwzięcie to zostało zgłoszone współfinansowania środkami Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa, w ramach Działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Programu Kultura. W zeszłym tygodniu ogromną radość sprawiła nam informacja, iż projekt ten znalazł się na liście przedsięwzięć wybranych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do objęcia współfinansowaniem, zajmując na niej 2-gie miejsce. Warto wspomnieć, iż do Działania „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu Kultura złożono łącznie w ramach tegorocznego naboru 224 wnioski (z czego 93 wnioski do poddziałania 1.2 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego”, w ramach którego o dofinansowanie ubiegał się nasz projekt). Łącznie z tej puli do dofinansowania, na podstawie decyzji Premiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zakwalifikowały się w skali całego kraju jedynie 4 przedsięwzięcia, w tym projekt, którego promotorami są Stowarzyszenie Wilamowianie oraz Gmina Wilamowice.

Dziękujemy za współpracę i serdecznie gratulujemy sukcesu. Cieszymy się z kolejnych środków publicznych, które dzięki naszym wspólnym staraniom trafią do Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, umożliwiając realizację wyjątkowych inwestycji.     

Źródło:

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/wybor-projektow-dzialania-1-zakonczony.php