Konsultacje społeczne projektu pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”

9 listopada 2018

6 listopada odbyło się spotkanie inaugurujące proces konsultacyjny dotyczący projektu Kolei Linowej CZANTORIA pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu”. Spotkanie miało miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ustroń, na którym eksperci firmy TECHMASTER Sp. z o.o. z siedzibą
w Żywcu zaprezentowali główne założenia projektowe. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miasta Ustroń, a także innych instytucji samorządowych, Nadleśnictwo Ustroń, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia  związane
z ekologią, turystyką i promocją regionu oraz lokalne media. Dyskusji poddano m.in. wstępną koncepcję architektoniczną, zagadnienia dotyczące zasobów przyrodniczych i ich ochrony na terenie objętym projektem, a także aspekty popytowe dotyczące walorów edukacyjnych, krajobrazowych
i turystycznych planowanego przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie niezwykle atrakcyjnej widokowo trasy przyrodniczo-edukacyjnej posadowionej na podporach „w wierzchołkach drzew” wraz z wieżą widokową i windą dla osób niepełnosprawnych oraz małą infrastrukturą edukacyjno – rekreacyjną (elementy do edukacji ekologicznej, plac zabaw, plenerowa mini siłownia). Elementami uzupełniającymi będą miejsce do grillowania oraz obiekt edukacyjno-restauracyjny (trzypoziomowy z częścią do prowadzenia edukacji, sympozjów, spotkań, poziomem restauracyjnym oraz zapleczem kuchennym). W ramach działań przyrodniczych zostanie utworzony użytek ekologiczny wraz z kampanią edukacyjną promującą bioróżnorodność Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Trasa umożliwi skanalizowanie ruchu turystycznego, co zapobiegnie degradacji terenów przyrodniczo-cennych. Inwestycja umożliwi zwiedzanie i podziwianie krajobrazu z kładki zainstalowanej na podporach. Trasa będzie przebiegać na różnych wysokościach od ziemi (od 9 m. do 20 m. od poziomu gruntu) wraz z wieżą widokową na wysokości około 32 m. – 38 m.). Obecnie projekt znajduje się w fazie przedinwestycyjnej, w ramach której powstaje wstępna koncepcja architektoniczna i funkcjonalno-użytkowa projektu wraz z analizą popytu na nowy produkt turystyczny.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje „Słonecznych tarasów Czantorii w Ustroniu” :