Konsultacje projektu Strategii elektromobilności w Powiecie Żywieckim

14 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. Nr 1124 z późn.zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. Nr 283 z późn. zm.). Starosta Żywiecki informuje, iż w dniach 3.04.2020 roku do 24.04.2020 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w powiecie Żywieckim”.

Z treścią projektu „Strategii rozwoju elektromobilności w powiecie Żywieckim” można zapoznać się:

  • W Biurze Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie pod numerem tel. 33 860 50 46
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu do pobrania w wersji elektronicznej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POWIECIE ŻYWIECKIM”

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 24.04.2020 roku. w formie pisemnej na adres: Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: strategia@techmaster.com.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Żywiecki.

 Pobierz kartę uwag