Możliwość uzyskania dofinansowania związana z zakupem wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP)!

9 maja 2016

Szanowni Państwo,

Już od 29 kwietnia br. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z zakupem wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Pula środków na konkurs wynosi 500 tys. euro, czyli ponad 2 mln zł. To pierwsza transza z całej kwoty 2 mln euro, zaplanowanych w Programie Regionalnym na ten cel. Środki są dedykowane na realizację projektów OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub na projekty, które wiążą się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie OSP do KSRG. Pozyskane środki nie mogą zostać przeznaczone na inwestycje związane z budową / przebudową lub remontem siedzib ani garaży jednostek OSP. W ramach naboru obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

 W razie zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnych warunków cenowych.

Żródło: www.slakie.pl