Kolejny sukces

12 lutego 2018

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/16 RIT Subregionu Zachodniego z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Wśród wybranych wniosków do dofinansowania znalazł się Powiat Raciborski z projektem pn.: „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”. Całkowity koszt projektu to 8 645 670,00 zł, dofinansowanie wyniesie: 5 973 958,94 zł.  Spółka TECHMASTER sporządziła kompleksową dokumentację aplikacyjną zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Władzom Powiatu gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za owocną współpracę.

Prezes Zarządu 

Włodzimierz Stasica