Kolejny sukces we współpracy z Gminą Łękawica

30 lipca 2019

Miło nam poinformować, iż Gmina Łękawica z projektem pn.„Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica” znalazła się wśród projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu- RPSL.05.01.02-IZ.01-24-273/18. Całkowita wartość projektu wynosi 4 507 859,14 zł, wartość dofinansowania to 3 245 405,47 zł.

Władzom Gminy serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za owocną współpracę i zaufanie życząc dalszych sukcesów.

 

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu