Ogromy sukces – dotacja dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

6 czerwca 2018

Niezmiernie miło nam poinformować, iż decyzją Zarządu Województwa Śląskiego na liście dofinansowanych wniosków złożonych w konkursie nr: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 do Działania 10.01 Infrastruktura ochrony zdrowia, znalazł się projekt Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – tytuł projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”. Sukces jest tym większy, że spośród 144 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało jedynie 7 projektów. Wartość inwestycji to kwota 101 061 789,25 zł, w tym dofinansowanie 76 051 719,80 zł.

Zarówno Miastu Bielsko – Biała jako organowi prowadzącemu oraz Zarządowi Szpitala bardzo dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli naszą firmę powierzając nam bardzo odpowiedzialne zadanie w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. Serdecznie gratulując, życzymy skutecznej realizacji projektu, a także osiągnięcia zakładanych celów i wskaźników.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu