Kolejny sukces

17 lutego 2020

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie firmy TECHMASTER!

Końcem roku 2019 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach poddziałania 4.3.2  Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy na łączną kwotę 21 236 344,12 zł. Spośród 16 wybranych do dofinasowania projektów aż 9 na kwotę ponad 11 milionów złotych współtworzył wraz z Beneficjentami zespół specjalistów spółki TECHMASTER. Dzięki pozyskanym funduszom i podpisywanym sukcesywnie umowom o dofinansowanie na terenie Gmin Jasienica (5 projektów), Wilkowice, Gilowice oraz Miast Wisła i Żywiec  zostanie przeprowadzona głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej takich jak (budynki Szkół, budynki OSP, budynki Gminnych Ośrodków Kultury, budynek Domu Dziecka w Żywcu). Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna, ocieplone zostaną ściany budynków, wymienione lub zmodernizowane zostaną źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Dodatkowo przewidziano montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.  Powyższe działania oprócz walorów estetycznych mają głównie na celu poprawę jakości powietrza, zredukowanie emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń czy poprawienie efektywności energetycznej poprzez uzyskanie mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną.

Jednym zdaniem kolejne projekty związane z ograniczeniem Smogu na terenie subregionu południowego Województwa Śląskiego.

 

Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaufanie.

Potencjalnych Klientów zapraszamy do współpracy, gdyż kolejny konkurs właśnie trwa, a nabór wniosku kończy się już 30 kwietnia 2020r.