Kolejne wnioski z sukcesem

9 września 2020

Miło nam poinformować, iż na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy numer naboru: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-330/19, na trzech pierwszych miejscach znalazły się projekty opracowane przez naszą firmę dla  Gminy Łękawica, ZUK Ślemień Sp. z o.o. i Gminy Radziechowy Wieprz.

We współpracy z Gminą Łękawica powstał projekt: „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica – etap II”, który zajął pierwsze miejsce na liście wniosków o dofinansowanie. Całkowity koszt projektu wynosi 4 621 784,72 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie to: 3 340 307,90 PLN.

Drugim projektem na liście wniosków o dofinansowanie znalazł się projekt Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ślemieniu pn: „Budowa kanalizacji i wodociągu w Gminie Ślemień -etap 3”. Całkowity koszt projektu wynosi:    5 905 570,71 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie to: 4 081 085,45 PLN.

Trzecie miejsce na liście wniosków o dofinansowanie zajęła Gmina Radziechowy Wieprz z projektem : „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz”. Całkowity koszt projektu wynosi: 1 277 968,08 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie to: 826 938,85 PLN.

Władzom Gmin Łękawica i Radziechowy Wieprz oraz Zarządowi ZUK Sp. z o.o. w Ślemieniu serdecznie gratulujemy. Dziękując za owocną współpracę życzymy dalszych sukcesów.

 

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu