Kolejne projekty, które otrzymały dofinansowanie

9 stycznia 2018

Kolejne projekty, dla których spółka TECHMASTER sporządziła kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Są to dwa projekty Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMAX Sp. z o.o. w Kętach:

  1. „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru sołectw: Bielany, Bulowice, Malec, nowa Wieś, Łęki i Witkowice” – projekt zakłada budowę, rozbudowę, przebudowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw  w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 
  2. „Rozbudowa i wyposażenie dwóch PSZOK-ów wraz z punktami napraw w Kętach” – projekt zakłada budowę, rozbudowę, przebudowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw  w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Przedsiębiorstwu Komunalnemu KOMAX Sp. z o.o.  dziękujemy za współpracę i udzielone zaufanie, jednocześnie życząc osiągnięcia zakładanych celów  i rezultatów.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu