Katedra w Żywcu z dofinansowaniem!

12 marca 2018

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu znalazła się na liście pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr: RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17  z Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe RPO WSL 2014-2020. 

Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie w obrębie żywieckiej Katedry szeregu prac, nakierowanych na osiągnięcie kompleksowych i synergicznych efektów w zakresie walorów historycznych i estetycznych tej budowli, a także na udostępnienie wieży wszystkim zwiedzającym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in:

 1. Impregnację konstrukcji drewnianej obiektu preparatami ogniochronnymi
 2. Naprawę konstrukcji murowanej wieży kościelnej
 3. Naprawę schodów kamiennych, prowadzących na wieżę
 4. Naprawę oraz wzmocnienie schodów i podestów drewnianych
 5. Renowację oraz konserwację kamiennych elementów zewnętrznych obiektu
 6. Renowację ścian wewnętrznych i sufitów wybranych pomieszczeń Katedry
 7. Wymianę wybranych elementów stolarki – okien w obrębie zakrystii oraz drzwi prowadzących na balkon wieży
 8. Naprawę i optymalizację systemu wentylacji kościoła
 9. Wymianę instalacji grzewczej obiektu na nowy system
 10. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej obiektu
 11. Renowację elewacji wieży kościelnej
 12. Adaptację balkonu wieży kościelnej, na cele związane z udostępnianiem jej zwiedzającym
 13. Zagospodarowanie terenu wokół kościoła – wykonanie nowej nawierzchni przy kościele od strony południowej
 14. Renowację elewacji kościoła
 15. Renowację konserwatorską drzwi prowadzących do starej zakrystii oraz posągu Matki Boskiej

Wartość kosztów ogółem wg. wniosku o dofinansowanie: 3 113 240,20 PLN
Wartość dofinansowania: 2 613 529,17 PLN

Chciałbym serdecznie pogratulować ogromnego sukcesu całej Parafii Konkatedralnej, oraz podziękować w szczególności Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Gruszeckiemu za współpracę i zaufanie jakim obdarzył firmę TECHMASTER powierzając nam bardzo odpowiedzialne zadanie opracowania całej dokumentacji aplikacyjnej. 

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu