Kanalizacja w Gminie Łękawica

2 maja 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16

Szczególnie miło nam poinformować, że wśród dofinansowanych projektów jest przedsięwzięcie pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka „Górki” w Łękawicy” dla którego całą dokumentację aplikacyjną opracowała firma TECHMASTER. Jest to kolejny etap kanalizowania całej Gminy Łękawica.  

Władzom Gminy serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli zlecając odpowiedzialne zadanie przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej. 

Włodzimierz Stasica
Prezes Zarządu