Gmina Szczyrk i projekt pn.: „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”.

26 lipca 2019

W ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-293/18 Gmina Szczyrk otrzymała dofinansowanie dla projektu pn.: „Na naukę nigdy nie jest za wcześnie”. Całkowita wartość projektu wynosi 431 473,99, wartość dofinansowania to 366 752,89. Serdecznie gratulujemy władzom Gminy Szczyrk, dziękujemy za owocną współpracę i życzymy  osiągnięcia zakładanych celów.

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu