Gmina Jejkowice otrzymała dofinansowanie.

10 maja 2018

Miło nam poinformować, iż decyzją Zarządu Województwa Śląskiego na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020, znalazły się dwa projekty Gminy Jejkowice. Są to:

I. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej im Jana III Sobieskiego w Jejkowicach” – kwota dofinansowania wynosi:  453 142,50 PLN,  kwota całkowita: 674 879,38 PLN

II. „Termomodernizacja obiektu sportowo- kulturalnego przy ul. Poprzecznej 3 A w Gminie Jejkowice”- kwota dofinansowania wynosi: 281 861,90 PLN,  kwota całkowita: 333 004,43 PLN

Spółka TECHMASTER sporządziła kompleksową dokumentację aplikacyjną zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Władzom Gminy gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz dziękujemy za zaufanie i owocną współpracę.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu