Gmina Jaworze z dofinansowaniem

2 października 2018

Gmina Jaworze znalazła się na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt pt.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia- Gmina Jaworze”. Koszt całkowity projektu to: 3 185 044,75 PLN, wnioskowane dofinansowanie z EFRR 2 699 962,43 PLN.

Władzom Gminy gratulujemy i dziękujemy za owocną współpracę.

 Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu