54 PROJEKTY NA ŚWIADCZENIE E-USŁUG WYBRANE DO DOFINANSOWANIA, 14 PRZYGOTOWYWAŁA FIRMA TECHMASTER

10 maja 2016

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016 zatwierdził „Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów” i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Firma TECHMASTER opracowała dokumentację aplikacyjną dla 14 dofinansowanych projektów. Wszystkim naszym partnerom serdecznie gratulujemy uzyskanego dofinansowania. 

Źródło:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/projekty_wybrane_do_dofinansowania_w_ramach_dzialania_2_1