Dotacja dla Gminy Rajcza w ramach dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 kwietnia 2018

Spółka TECHMASTER z sukcesem opracowała wniosek pn. Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy”, w ramach programu Infrastruktura domów kultury, corocznie ogłaszanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi stworzenie lepszych warunków dla rozwoju środowisk twórczych oraz zwiększenie poziomu uczestnictwa w kulturze w roli odbiorców treści kulturowych i w roli twórców treści kulturowych.

Władzom Gminy Rajcza serdecznie gratulujemy i dziękujemy za współpracę i udzielone zaufanie, życzymy osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu