Dofinansowanie projektu dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

10 maja 2019

W ramach konkursu RPSL.09.02.06-IZ.01-24-267/18 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 52, otrzymał dofinansowanie dla projektu pn.: „Rozwój Szkoły Świadomego Rodzicielstwa przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu „. Całkowita wartość projektu wynosić 218 072,35 zł, wartość dofinansowania to 202 807,28 zł. Dyrekcji Szpitala serdecznie gratulujemy, życzymy skutecznej realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych celów.

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu