Dofinansowanie dla projektu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu

9 stycznia 2018

Projekt „Rozbudowa PSZOK w Mieście Oświęcim dla lewobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Błonie, osiedle Zasole i Stare Miasto” Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, którego kompletną dokumentację aplikacyjną opracowała spółka TECHMASTER, również otrzymało dofinansowanie. Projekt obejmuje budowę, rozbudowę, przebudowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami.

Gratulujemy i dziękujemy za współpracę i udzielone zaufanie, życzymy osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów.

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu