Aktualności

2 października 2018

Gmina Jaworze z dofinansowaniem

Gmina Jaworze znalazła się na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja...
WIĘCEJ

17 lipca 2018

Buczkowice z dofinansowaniem

Miło nam poinformować, iż wybrane zostały do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17 z poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań...
WIĘCEJ