Aktualności

29 kwietnia 2016

HARMONOGRAM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL NA ROK 2016

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły dostępne: http://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_slaskiego_na_2016_rok_26_kwietnia_2016_r