Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia

12 lipca 2019

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Gmina Jeleśnia  w ramach konkursu- RPSL.05.01.02-IZ.01-24-273/18 Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Południowego, znalazła się wśród projektów wybranych do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 2 858 892,44 , wartość dofinansowania 1 642 668,22 . Władzom Gminy serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za owocną współpracę i zaufanie życząc dalszych sukcesów.

 

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu