Buczkowice z dofinansowaniem

17 lipca 2018

Miło nam poinformować, iż wybrane zostały do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17 z poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 10 mln złotych zostanie rozdzielone pomiędzy 4 pozytywnie ocenione projektyZ obszaru południowego wybrano do dofinansowania na kwotę ponad 1 mln zł projekt pn. „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”, złożony przez Gminę Buczkowice. Koszt całkowity inwestycji to 1331879,15 PLN. Gratulujemy Władzom Gminy Buczkowice i dziękujemy za owocną współpracę.

 

Włodzimierz Stasica- Prezes Zarządu