Bielskie Centrum Kultury otrzyma ponad 14 milionów dotacji z Ministerstwa Kultury!

7 listopada 2017

Znalezione obrazy dla zapytania BCK BielskoSzanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję nr. 105/I/17 o dofinansowaniu projektuPoprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” złożonego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17). 

Projekt zakłada radykalną poprawę warunków, w jakich szeroko rozumianą działalność w obszarze kultury prowadzi Bielskie Centrum Kultury. Obiektami, które poddane zostaną pracom z zakresu ich gruntownej przebudowy są Dom Kultury oraz Dom Muzyki w Bielsku-Białej, które wspólnie tworzą zespół obiektów regionalnej infrastruktury kultury, zarządzany przez Bielskie Centrum Kultury.

Wartość projektu: 20 726 175,74 zł otrzymane dofinansowanie: 14 290 403,67 zł  

Miło nam również zakomunikować że spółka TECHMASTER sporządziła kompleksową dokumentację aplikacyjną zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucje Pośredniczącą. Umowa obejmowała: 

  1. Opracowanie Wniosku Aplikacyjnego,
  2. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze kultury,
  3. Skompletowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z regulaminem i wykazem załączników dla konkursu.

Bardzo dziękujemy za współpracę oraz udzielone zaufanie. Równocześnie na etapie realizacji inwestycji życzymy osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów. 

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu