Kolejne wnioski z sukcesem

5 października 2018

Na liście wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego, zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego znalazły się również projekty dla Gminy Węgierska Górka i Gminy Jeleśnia. We współpracy z Gminą Węgierska Górka powstał projekt pt.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie w Gminie Węgierska Górka”, jego koszt całkowity to:

1 682 605,38 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR  711 938,46 PLN.

Drugim projektem jest projekt dla Gminy Jeleśnia pn.: „Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową”, jego koszt całkowity to: 1 893 778,91 PLN, w tym wnioskowane dofinansowane z EFRR 618 548,65 PLN.

Obu Władzom Gmin serdecznie gratulujemy dziękując za owocną współpracę.

Włodzimierz Stasica – Prezes Zarządu