500 tyś złotych dofinansowania dla firm – nowy konkurs od 30 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021

 
Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych dla firm z Województwa Śląskiego szansą na walkę ze skutkami COVID-19 dla branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej.
 
Już od 30 kwietnia 2021 r. rusza nabór wniosków w ramach konkursu „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać do 18 maja 2021. Budżet konkursu to ponad 76 milionów złotych.
 
W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące przeważającą (zamiennie nazywanej dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego a także realizowany projekt musi się wpisywać w poniższe kody PKD:
• 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
• 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
• 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
• 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
• 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 
Ponadto o dofinansowanie będą mogły ubiegać się firmy które wykażą spadek przychodów o co najmniej 50% za 2020 r. w stosunku do 2019 r.
 
Maksymalnie można starać się o dotację do 85% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 500 tysięcy zł. Wielkość dofinansowania zależna będzie od uzyskanej już do tej pory pomocy de minimis.
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod adresem e-mail biuro@techmaster.com.pl.
Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo ze wszystkimi zainteresowanymi będziemy prowadzili konsultacje zdalne, a następnie po wstępnej weryfikacji kwalifikowalności Państwa projektu będziemy umawiali konsultacje stacjonarne z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 
Zapraszamy do kontaktu gdyż Fundusze Europejskie są właśnie dla Ciebie!
biuro@techmaster.com.pl